Bočné menu

Preprava tovaru

preprava tovaru , chladiace autá

Dobrý deň,

naša firma disponuje chladiarenskými (izotermickými) vozidlami do 3,5t ktoré spĺňajú všetky potravinárske nariadenia na prepravu tovaru živočíšneho pôvodu a potravín. Ako služby pre zákazníkov zabezpečujeme tiež rozvoz potravín po celom Slovensku. Max. prepravná váha tovaru je 1t, naloženie, vyloženie tovaru. Cena pri rozvoze tovaru v rámci mesta je 14 eur/hod.+ každá načatá hodina 1 os. X 7 eur.
Nad 30km sa účtuje 0,60 eur /km + každá načatá hodina 1 os. X 7 eur. Stojné 10 eur/hod+ každá načatá hodina 1 os. X 7 eur-
Prenájom chladiarenských vozidiel Peugeot boxer maxi s elektrickým prípojom na 220W, pre účely chladenia tovarov (alko, nealko, torty, výrobky) pri oslavách svadbách, spoločenských akciách. V prípade ak nie je možný prípoj el. energie vieme dodať aj elektrocentrálu aby bol zabezpečený správny chod chladiaceho zariadenia na vozidle.
Cena prenájmu:
Kaucia 300 Eur za prenájom vozidla. Kaucia za Prenájom vozidla 300 Eur musí byť uhradená pred dodaním vozidla na určené miesto.
Po ukončení nájmu a vrátení vozidla v pôvodnom, nepoškodenom stave sa kaucia vracia nájomcovi.Trasa Šaľa - miesto určenia a späť 0,60x2eur/km+ každá načatá hodina 2 os. X 7 eur. Vozidlo: 2eur /1hod. od pristavenia vozidla (spustenie do prevádzky-ukončenie chladenia).
Cena elektrocentrály 1eur/hod + minuté palivo. (spustenie do prevádzky-ukončenie chladenia). 
Formulár na objednanie služby (prenájmu vozidla):
Miesto určenia:
Dátum:
Čas:
Počet hodín:
č.u. SK87 0200 0000 0029 6961 2253 
Povinné údaje:
Nájomca :
Nájomca alebo neoprávnené osoby nesmú zasahovať, manipulovať z elektrickými zariadeniami na vozidle a zariadení.Vozidlo sa nesmie presúvať bez súhlasu prenajímateľa.Vozidlo sa musí vrátiť v nepoškodenom, čistom stave ako bolo prenajaté (fotodokumentácia voz.)Všetky vozidlá sú monitorované GPS systémom.Pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu alebo použití vozidla budú vyvodené následky voči nájomcovi, podľa právnych predpisov Slov. rep. občianskeho zákonníka.
Registrácia
Prihlásenie
Zabudli ste heslo?
Registrácia